Structura internă

Aparatul de conducere
Numele, prenumele   Funcția Telefon de serviciu
 FRUNZA Alexei  Director  022-250-108
 Cojuhari Roman  Vice-director  022-250-307
 Silion Nicolae  Vice-director  022-250-430
 Anticamera Gurițanu Liliana  Specialist principal  022-250-108
Direcția exploatarea rețelelor inginerești și informaționale
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
  Munteanu Lilian  Șef direcție  022-250-505
 Taievorba Leonid  Inginer-șef  022-250-338
 Malacinschi Nicolae  Inginer-principal  022-250-289
 Zgîrcu Ilie  Spec. prin. securitatea muncii  022-250-306
Secția tehnologii informaționale
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Chiperi Lilian  Șef sectie  022-250-399
 Calancea gheorghe  Administrator de rețea  022-250-449
 Moroseac Anatolie  Specealist  022-250-449
 Tcaci Ivan  Specialist telefonie.  022-232-100
 Vdovchin Grigore  Specialist  022-250-449
 Pîrău Valeriu  Dispecer  022-250-262
 Gojin Gheorghe  Dispecer  022-250-262
 Tatar Ludmila  Dispecer  022-250-262
 Marandici Danil  Dispecer  022-250-262
Direcția contabilitate și patrimoniu
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Șef direcție  022-250-455
 Șef adjunct direcție  022-250-330
 Naconecnîi Natalia  Contabil principal  022-250-451
 Spînu Liliana  Contabil principal  022-250-507
 Eșanu Tatiana  Contabil principal  022-250-416
 Putregai Margareta  Contabil principal  022-250-416
 Perju Olga  Contabil principal  022-250-319
 Silion Maria  Contabil principal  022-250-319
 Nichita Elena  Contabil principal  022-250-451
 Lipciu Iulia  Contabil principal  022-250-507
 Coniuhov stela  Specialist principal  022-250-403
Direcția economie și planificare
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Evtodiecnco Zinaida  Șef direcție  022-250-284
 Vatamanița Laura  Șef adjunct direcție  022-250-563
 Moșneaga Marcela  Economist principal  022-250-445
 Onofrei Irina  Economist principal  022-250-550
 Calaraș Felicia  Economist principal  022-250-386
 Gîrneț Maria  Economist principal  022-250-386
 Verdeș Viorica  Economist principal  022-250-550
Secția achiziții publice
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Cocieru Nadejda  Șef secție  022-232-504
 Iovu Ion  Specialist principal  022-250-288
 Gorgos Victor  Specialist principal  022-250-288
Direcția juridică, resurse umane și secretariat
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Cojocaru Violeta  Șef direcție  022-250-345
 Cebotari Viorel  Jurist  022-250-308
 Mîțu Gabriela  Jurist  022-250-308
Secția resurse umane și secretariat
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Molnic Galina  Șef secție  022-250-302
 Spoială Olga  Specialist principal  022-250-305
 Gurițanu Liliana  Specialist principal  022-250-108
 Oancea Tatiana  Arhivar  022-250-403
Secția aprovizionare
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Cevdar Alexandru  Șef secție  022-250-440
 Derevenciuc Ala  Consultant  022-250-217
 Paladi Boris  Consultant  022-250-440
Direcția reparația imobilelor și exploatarea unităților de transport
Numele, prenumele      Funcța Telefon de serviciu
 Catana Ion  Șef DRIEUT  022-746-216
 Eșanu Dumitru  Specialist  022-746-216
 Sajin Vasile  Specialist  022-746-225