Structura internă

Aparatul de conducere
Direcția construcții și reparații
Secția rețele informaționale
Secția contabilitate
Secția economico-financiară
Secția juridică
Secția cadre
Secția aprovizionare