Aparatul de Conducere

Aparatul de conducere
Numele, prenumele   Funcția       Telefon de serviciu
 FRUNZA Alexei  Director general   
 Cotelea Marina  Anticamera   022-250-108
 Malacinschi Nicolae  Vice-director general  022-250-307
 Gavaziuc Victor  Vice-director general  022-250-430
 Munteanu Lilian  Energitician Șef  022-250-505
 Taievorba Leonid  Mecanic Șef  022-250-338
 Zgîrcu Ilie  Cons.prot. muncii  022-250-306