CONTACTE

Adresa poștală: MD-2033
Republica Moldova, Chișinău, Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1
Telefon (Anticamera): 022-250-108 / fax: 022-250-458
e-mail: anticamera@dgacg.md