Contacte

Contacte

Adresa juridică: MD-2033, mun. Chisinau,

Piața Marii Adunări Naționale, 1

Adresa fizică: MD-2004, mun. Chisinau,

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180

 

Anticamera:   022 250 108

Fax: 022 250 458

Email: anticamera@dgacg.md

Agenda

Nu există articole

Subscribe to Agenda