Despre Direcție

Despre Direcție

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA a fost creată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 762 din 13.11.1995, prin reorganizarea Direcţiei pentru întreţinerea clădirilor Guvernului Republicii Moldova. Este o instituţie publică, fondată şi monitorizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, ce asigură gestionarea eficientă a patrimoniului de stat transmis în gestiune economică. În activitate se conduce de actele legislative şi cele normative, subordonate legilor. Regulamentul şi Structura instituţiei sunt aprobate prin ordinul fondatorului. Instituţia este condusă de Director, structural este constituită din aparatul central, incluzând direcții și secții, subordonate aparatului central.
Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, este aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 789 din 01.08.2018, cel mai solicitat serviciu fiind darea în locaţiune a încăperilor nelocuibile.Totodată, instituţia alocă spaţii în baza contractelor de comodat instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat. Modul de dare în locaţiune şi comodat, cuantumul chiriei bunurilor proprietate publică sunt reglementate de legea bugetului de stat pentru anul respectiv, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, nr. 121 din 04.05.2007, Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008.

Agenda

Nu există articole

Subscribe to Agenda