Funcții vacante

Funcții vacante

Economist
Responsabilități:
• Conceperea, colectarea analizarea şi centralizarea tuturor datelor economico-financiare;
• Întocmirea contractelor de locaţiune/comodat şi de prestare a serviciilor comunale;
• Asistenţa şi expunerea cu privire la eficienţa şi economia resurselor utilizate în procesele operaţionale şi de suport.

Cerinţe față de candidat:
• Studii superioare în economie;
• Cunoașterea legislației RM;
• Cunoasterea PC: Microsoft Office;
• Cunoasterea limbilor: româna, rusa ;
• Abilităţi excelente de comunicare ;
• Capacitatea de a lucra în echipă ;
• Abilităţi de organizare şi planificare;
• Capacitate de analiză şi gândire strategică.

Condiții:
• Experiența în acest domeniu este binevenită;
• Colectiv tânăr,dinamic.
Salariu:
• 6000 lei-7000 lei.

Dacă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, Vă invităm să aplicaţi CV-ul Dvs la adresa de e-mail: sectia.economica@mail.ru tel:022250-563

_____________________________________________________________________________________________________________
Electrician
Responsabilități:
• Controlul, diagnosticarea, repararea şi întreţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor electrice;
• Asigurarea întreţinerii schemelor de protecţie şi cuplare autonomă;
• Executarea controalelor periodice la instalaţiile electrice ale clădirii, luînd măsuri de remediere a defecţiunilor apărute.

Cerinţe față de candidat:
• Studii medii de specialitate;
• Cunoasterea limbilor: româna, rusa ;
• Abilităţi excelente de comunicare ;
• Capacitatea de a lucra în echipă ;
• Abilităţi de organizare şi planificare;
• Capacitate de analiză şi gândire strategică.

Condiții:
• Experiența în acest domeniu este obligatorie;
• Colectiv tânăr,dinamic.

Dacă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, Vă invităm să aplicaţi CV-ul Dvs la adresa de e-mail: resurse.umane@dgacg.md tel:022250-305

Agenda

Nu există articole

Subscribe to Agenda