Licitaţie“cu strigare” privind darea în locaţiune a încăperii nelocuibile

Published on: Fri, 02/16/2024 - 15:50

C O M U N I C A T I N F O R M A T I V
I.P. ”Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” anunţă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei “cu strigare” privind darea în locaţiune a încăperii nelocuibile cu suprafaţa de 13.5 m.p. amplasată la etajul I în clădirea nr. 124 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chişinău, la preţul iniţial 27003,92 lei m.p. pe an.
Licitaţia se va desfăşura la data de 01 martie 2024, ora 10.00, în clădirea nr.180, din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, bir.nr.609 de la etajul 6, mun. Chişinău.
Termenul–limită de prezentare a cererii şi a documentelor necesare pentru participarea la licitaţia cu strigare – 29 februarie 2024, ora 15.00.
Pentru participare la licitaţie, se achită o taxă de participare în mărime de 600 lei de către persoanele fizice și de 1200 lei din partea persoanelor juridice, şi acontul, care constituie 10% din plata anuală iniţială, stabilită pentru dreptul de locaţiune.

• Rechizitele bancare:
I.P.”Direcţia generală pentru
administrarea clădirilor Guvernului„
MF – TT Chişinău – bugetul de stat
DIR GEN ADM CLAD GUVER RM
Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod băncii: TREZMD2X
Cod IBAN – MD12TRPCAA518410A00604AA - “Acontul”
Cod IBAN – MD14TRPCAA142310A00510AA - “Taxa de participare”

Informaţii suplimentare le tel. 250-386.

Agenda

Nu există articole

Subscribe to Agenda