Bd. Ștefan cel Mare nr. 162

Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt,162

Imobilul reprezintă o construcție administrativă,monumentală,amplasată
în centrul administrativ al mun. Chișinău. Construcția a fost executată în perioada anilor 80 a secolului trecut. Documentația de proiect a fost elaborată de fostul Institut de proiectare a construcțiilor „Moldhiprostroi”în anul 1978,autor,arhitectul emerit din Moldova,Semion Șoihet.
Beneficiar al construcției a fost Sovietul Colhozurilor din RSSM.
Lucrările de connstrucții au fost finalizate în anul 1987,antreprenor-
trustul „Monolitstroi”.
Imobilul este alcătuit din patru blocuri cu diferite nivele grupate într-un
complex cu deplasare axială.
Pînă în anul 2017,în clădire,și-a desfășurat activitatea Ministerul Agriculturii al RM.
În present ,în edificiu, își au activitatea mai multe Instituții de Stat și Agenți economici.