Bd. Ștefan cel Mare nr. 162

Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt,162

Clădirea reprezintă o construcție administrativă monumentală amplasată în centrul administrativ al mun. Chișinău. Construcția a fost executată în anii 80 ai sec. XX, arhitect S. Șoihet, beneficiar al construcției fiind Sovietul Colhozurilor din RSSM. Lucrările de construcție au fost finalizate în anul 1987. Edificiul este alcătuit din patru blocuri grupate pe diferite niveluri cu deplasare axială. În clădire activează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Judecătoria Centru Chiținău, alte instituții publice, de stat și agenți economici.