Srt. Vasile Lupu nr. 18

Chișinău, Srt. Vasile Lupu nr. 18

Clădirea a fost dată în folosință în 1974, aici desfășurându-și activitatea întreprinderea „Moldelectrica”. Din 2004 se află în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, Cancelaria de Stat.