Str. Serghei Lazo nr. 48

Chișinău, Str. Serghei Lazo nr. 48

Construită după un proiect elaborat în 1974, clădirea a fost dată în folosință Institutului „Energoproiect” care se ocupa cu elaborarea proiectelor de electrificare a obiectivelor economice naționale din Moldova. Corpul administrativ prezintă o clădire cu patru niveluri și subsol. În curte a fost construită o clădire în care a fost instalat un laborator pentru efectuarea cercetărilor în domeniul proiectării liniilor de înaltă tensiune. Din 2004, se află în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova. În clădire au funcționat diverse organizații și întreprinderi de stat și private, printre acestea aflându-se Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect”, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru, Institutul „Ingeocad” ș.a.